AUTORIDADES 2018-2020

Presidente:
Alejandro “TOTITO” González

Vicepresidente:
Matias Trezeguet

Secretaria General:
Patricia Guatto

Tesorero:
Daniel Szurek